Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

2024-03-21T10:57:06+01:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel projektu: Celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Grupa docelowa: Dzieci do ukończenia [...]

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”2024-03-21T10:57:06+01:00

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej

2024-03-21T10:35:05+01:00

Nazwa zadania: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową  nr 214/OPS/2024 z dnia 26.02.2024 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra. Opis zadania: Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań: 1) [...]

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej2024-03-21T10:35:05+01:00

Program „Posiłek w szkole i w domu”

2024-03-21T09:03:31+01:00

Nazwa zadania: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. na podstawie umowy nr 32/OPS/D/2024 zawartej w dniu 09.02.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą [...]

Program „Posiłek w szkole i w domu”2024-03-21T09:03:31+01:00

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

2023-04-20T10:14:44+01:00

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 260/OPS/2023 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra. Opis zadania: Dotacja jest [...]

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.2023-04-20T10:14:44+01:00

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

2023-04-20T10:07:47+01:00

Nazwa zadania: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 260/OPS/2023 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra. Opis zadania: Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta [...]

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.2023-04-20T10:07:47+01:00

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

2022-05-30T12:02:22+01:00

Nazwa zadania: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 245/OPS/2022 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra. Opis zadania: Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka [...]

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej2022-05-30T12:02:22+01:00

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

2022-03-28T12:52:47+01:00

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 55/OPS/2022 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra. Opis zadania: 1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w [...]

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej2022-03-28T12:52:47+01:00

Program „Posiłek w szkole i w domu”

2022-09-08T09:23:55+01:00

Nazwa zadania: „Posiłek w szkole i w domu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na podstawie umowy nr 1/2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra. Źródło finansowania: Projekt finansowany jest [...]

Program „Posiłek w szkole i w domu”2022-09-08T09:23:55+01:00

„Program Asystent Rodziny na rok 2021”

2022-01-17T09:04:27+01:00

Nazwa zadania: „Program Asystent Rodziny na rok 2021” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 25/AR/FP/2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin zatrudnionych przez beneficjenta. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez [...]

„Program Asystent Rodziny na rok 2021”2022-01-17T09:04:27+01:00

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

2021-08-27T11:14:30+01:00

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 33/OPS/2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 [...]

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej2021-08-27T11:14:30+01:00
Przejdź do góry