Wnioski do pobrania

Świadczenie wychowawcze 500+
Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+
Załącznik do wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

formularz dot. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (gdy osoba ze składu rodziny przebywa poza granicami kraju)
formularz dot. ZASIŁKU RODZINNEGO (gdy osoba ze składu rodziny przebywa poza granicami kraju)
oświadczenie dot. WIELKIEJ BRYTANII
Oświadczenie o dochodzie uzyskanym za granicą

Świadczenie DOBRY START 300+
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Karta Dużej Rodziny
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu 2019
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – ZKDR-02
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej – ZKDR-04
Instrukcja – jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR

Pomoc materialna – stypendia
Wniosek o stypendium
Upoważnienie do stypendium

Jednorazowa zapomoga z tytuł urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Zaświadczenie lekarskie-becik

Zasiłek Rodzinny
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
Załącznik do wniosku – zasiłek rodzinny
Oświadczenie_o_dochodach_z_gosp_rolnego_ZR

Świadczenie Rodzicielskie
Wniosek_świadczenie-rodzicielskie

Dodatek mieszkaniowy
wniosek DM
deklaracja DM

Czyste powietrze

czyste powietrze – wniosek
czyste powietrze – dodatkowe osoby