Wnioski do pobrania

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

formularz dot. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (gdy osoba ze składu rodziny przebywa poza granicami kraju)
formularz dot. ZASIŁKU RODZINNEGO (gdy osoba ze składu rodziny przebywa poza granicami kraju)
oświadczenie dot. WIELKIEJ BRYTANII
Oświadczenie o dochodzie uzyskanym za granicą

Karta Dużej Rodziny
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu 2019
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – ZKDR-02
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej – ZKDR-04
Instrukcja – jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR

Pomoc materialna – stypendia
Wniosek o stypendium
Upoważnienie do stypendium

Jednorazowa zapomoga z tytuł urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Zaświadczenie lekarskie-becik

Zasiłek Rodzinny
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
Załącznik do wniosku – zasiłek rodzinny
Oświadczenie_o_dochodach_z_gosp_rolnego_ZR

Świadczenie Rodzicielskie
Wniosek_świadczenie-rodzicielskie

Dodatek mieszkaniowy
wniosek DM
deklaracja DM

Czyste powietrze

Czyste powietrze – wniosek
Czyste powietrze – dodatkowe osoby

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – wniosek
Dodatek osłonowy – dodatkowe osoby

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne – wniosek

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – wniosek