SENIORZY

Osoby w wieku senioralnym mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, gdzie pracownicy socjalni świadczą pomoc zarówno w postaci pracy socjalnej na rzecz osób starszych jak i pomagają w uzyskaniu dostępu do takich świadczeń jak: