Informacje podstawowe

DODATEK ENERGETYCZNY

Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  1. złożyć wniosek o dodatek energetyczny,
  2. mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji
    o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 roku przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r do dnia 30 kwietnia 2020 r, wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł na miesiąc,
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł na miesiąc,
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł na miesiąc.

(Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2019 r poz. 402)