Programy realizowane ze środków budżetu państwa2022-03-14T10:03:49+01:00

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Nazwa zadania: „Posiłek w szkole i w domu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady [...]

10 marca, 2022|

„Program Asystent Rodziny na rok 2021”

Nazwa zadania: „Program Asystent Rodziny na rok 2021” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 25/AR/FP/2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra. Dotacja przeznaczona [...]

14 stycznia, 2022|

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Nazwa zadania: „Posiłek w szkole i w domu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów [...]

27 sierpnia, 2021|
Przejdź do góry