Szanowni Państwo,

polityka senioralna to niezwykle ważny obszar działań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Opiera się ona na dwóch filarach – wsparciu finansowym osób starszych oraz tworzeniu przestrzeni dla ich aktywności. Aktywności pojętej szeroko – fizycznej, intelektualnej, społecznej. Dzienne Domy i Kluby „Senior+” są tego doskonałym przykładem.

Kwiecień to miesiąc wypłat 13. emerytury, dodatkowego rocznego wsparcia dla wszystkich emerytów i rencistów. To konkretne wsparcie i więcej pieniędzy w kieszeniach seniorów. Wkrótce do katalogu świadczeń na stałe dołączy również 14. emerytura.

W załączeniu pozwalamy sobie przesłać Państwu dwie ulotki informacyjne dotyczące najważniejszych działań MRiPS na rzecz osób starszych w dwóch głównych obszarach – zabezpieczenia finansowego oraz wspierania aktywności seniorów. Materiały te zostały przygotowane w ramach kampanii #RządBliżejSeniorów.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych