ZMIANA DOTYCZĄCA OBSŁUGI KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uprzejmie informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wskazaniem ograniczenia kontaktów społecznych do minimum, od poniedziałku 16 marca 2020 r. zmienione zostaną zasady przyjmowania stron w siedzibie Oddziałów ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych. W trosce o zdrowie wszystkich oczekujących w kolejce do przyjęcia oraz pracowników Urzędu, regularna obsługa stron w siedzibie Oddziałów ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych została zawieszona do odwołania. Ewentualne przyjmowanie klientów będzie odbywało się jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za uprzednim telefonicznym zgłoszeniem takiego zamiaru za pośrednictwem Infolinii ( nr. telefonu 12 430 29 73). Prosi się o dokonanie takich zgłoszeń jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Jednocześnie kontakt z Urzędem w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń pozostaje niezmieniony:
– za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej MUW w Krakowie
( http://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp)
– za pośrednictwem Infolinii dla klientów – 12 430 29 73.

Infolinia, w zwiększonej od poniedziałku 16.03.2020 r. obsadzie, jest czynna:
– w poniedziałki, w godzinach 9.00-16.30,
– od wtorku do piątku, w godzinach: 7.30-15.00.

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku oraz statusu sprawy. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych