INFORMACJA

DZIAŁALNOŚĆ DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W DOBREJ ORAZ KLUBU „SENIOR+” W PORĄBCE
ZOSTAJE ZAWIESZONA DO 13 WRZEŚNIA 2020 r. (Decyzja Nr 49/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r.)