Szanowni Państwo!

Zespół Interdyscyplinarny zwraca się do Was z prośbą o udział w badaniu na temat przemocy domowej na terenie Gminy Dobra. Organizacja tych badań zapewnia wszystkim uczestnikom anonimowość i gwarancję poufności uzyskanych wypowiedzi. Prosimy o szczere wypowiedzi i przemyślane opinie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz oraz będą stanowiły podstawę do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Dobra na lata 2024-2028.

  1. Ankieta dla mieszkańców Gminy Dobra w wieku 16-59

https://forms.gle/PiMjwfmnUio3hPi4A

  1. Ankieta dla Mieszkańców Gminy Dobra w wieku 60 +

https://forms.gle/iTaepLURt82NB1PbA

  1. Ankieta dla uczniów klas VI – VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dobra

https://forms.gle/63ne97uYgPt4q42S8

Ankiety można wypełniać do 14 stycznia 2023 r.

Bardzo prosimy o pomoc i zaangażowanie!!!!!!!! Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas 😊