W sobotę 6 sierpnia 2022 r. w Skrzydlnej (Gmina Dobra) odbędzie się „Spacer historyczny – Dawna historia i nowe odkrycia”.
Spacer jest kolejnym z cyklu dwunastu Spacerów Historycznych w Powiecie Limanowskim 2022 – organizowanych przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego.
Spacer rozpocznie się o godzinie 16:00 na rynku w Skrzydlnej.
Podczas spaceru uczestnicy zwiedzą zabytkowy kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa, willę rodziny Ginterów oraz zabytkowy dwór obronny.
Skrzydlna to miejscowość z bardzo ciekawą historią i bogata w zabytki. W ostatnich latach podczas prac remontowych i konserwatorskich w zabytkowym kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja dokonano wielu ciekawych oraz zaskakujących odkryć. W wyniku prac okazało się między innymi, że świątynia jest dużo starsza niż dotychczas podawano. W Skrzydlnej znajduje się także murowany dwór obronny w którym trwają także obecnie prace konserwatorskie. Dwór jest mało znany przez miejscowych mieszkańców jak i turystów. Przy rynku w Skrzydlnej zachowała się także dawna zabudowa w tym willa rodziny Ginterów. Budynek ten posiada ciekawą historię i w czasie II wojny światowej pełnił ważną rolę dla organizacji konspiracyjnych na Ziemi Limanowskiej.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych