PUNKT KONSULTACYJNY – PROWADZI PRACĘ ZDALNĄ

W obecnym okresie pandemii Punkt Konsultacyjny w Dobrej prowadzi pracę zdalną.
Pomoc dla osób potrzebujących wsparcia jest świadczona telefonicznie:

Terapeuta uzależnień:
II poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 16.00 do 19.00,
IV poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 15.00 do 18.00

                tel. 791 652 408

Psycholog:
I i III  poniedziałek każdego miesiąca
w godz. od 16.00 do 19.00

               tel. 511 707 134

W SPRAWACH PILNYCH MOŻNA DZWONIĆ O KAŻDEJ PORZE DNIA

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych