Poszukujemy pracownika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze opiekunki środowiskowej/opiekuna środowiskowego.
Miejsce wykonywania pracy: obszar gminy Dobra – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu:
018 333 00 60 wew. 36
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 020

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych