Fundacja Aktywizacja realizuje projekt pn. „Work-For-All”. Głównym jego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób oraz jakości zatrudnienia 200 osób z niepełnosprawnościami lub osób biernych zawodowo z powodu choroby, poprzez kompleksowy zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy w okresie od 01.05.2021 r. do 30.06.2023 r.

W ramach projektu Fundacja każdemu uczestnikowi zapewnia wykonanie Indywidualnego Planu Działania oraz oferuje udział w takich formach wsparcia jak:

  • doradztwo zawodowe,
  • doradztwo prawne,
  • doradztwo psychologiczne,
  • wsparcie Job craftera,
  • szkolenia,
  • warsztaty,
  • staże,
  • praktyki zawodowe,

a także inne, niezbędne do rozpoczęcia zatrudnienia na otwartym rynki pracy formy wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie Fundacji pod adresem: www.aktywizacja.org.pl