Projekt pn. „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” dedykowany jest dla osób pracujących lub mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Oferuje on:

  • diagnozę i identyfikację potrzeb,
  • doradztwo indywidualne oraz zespołowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
  • możliwość tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • dodatek aktywizacyjny dla osób podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy.