PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

W związku z realizacją Uchwały Nr IX/103/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” w ramach „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020-2025”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, iż na bieżąco prowadzona jest rekrutacja uczestników do w/w programu, dotycząca edycji 2020 r. Rekrutacja planowo ma zostać zakończona w czerwcu br.

Rozmowy kwalifikujące do udziału w programie są prowadzone na bieżąco w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15 w pokoju 138a w siedzibie PCPR w Limanowej.

W razie pytań można skontaktować się z Panią Joanną Kuźniacką pod numerem telefonu: 18 333 79 12.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych