Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający na terenie Gminy Dobra informuję, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, prowadzi rekrutację uczestników do „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Planowany termin zakończenia rekrutacji to kwiecień/maj 2021r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (18) 3337912, lub kontakt osobisty od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 – 15:15 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ( ul. Józefa Marka 9), pokój nr 138a.

Zachęcamy do udziału w programie.