POTRZEBNA POMOC DLA POGORZELCÓW !

Zwracamy się z apelem o wsparcie dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce dnia 6 kwietnia 2020 r. w miejscowości Porąbka.

Osoby, które chcą pomóc finansowo, mogą dokonywać wpłat na konto
nr 42 8804 0000 0020 0200 5151 0001
z dopiskiem: Pomoc dla pogorzelców z Porąbki.

Konto udostępniła Parafia w Dobrej w ramach prowadzonej działalności CARITAS.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych