„PRZESTRZEŃ WZAJEMNEJ POMOCY”

Podziękowania dla grupy wsparcia: PRZESTRZEŃ WZAJEMNEJ POMOCY działającej na terenie gminy Dobra, za wsparcie najmłodszych mieszkańców naszej gminy i przekazanie pomocy rzeczowej w postaci: ubrań, zabawek, przyborów szkolnych, słodyczy, butów itp. Do tej pory z pomocy skorzystało czworo dzieci z potrzebujących rodzin z terenu gminy.

Szczegółowe informacje na temat działalności grupy dostępne są na fb:

https://m.facebook.com/groups/893052977827882

Osoby, które chcą pomagać, potrzebują pomocy lub znają kogoś w trudnej sytuacji życiowej zachęcamy do kontaktu z grupą – tel. 572175339, e-mail: grupa.przestrzen@g.mail.com

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych