Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że do 30 kwietnia 2024 r. przyjmowane są wnioski na dodatek osłonowy. Aby otrzymać świadczenie należy spełnić kryterium dochodowe:

– 2100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

– 1500,00 zł / na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.