OFERTA PRACY JAKO OPIEKUN/OPIEKUNKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku opiekunki/opiekuna.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m.in:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej,
  • zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji,
  • zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowe informację udzielne są pod numerem telefonu 18 333 00 60 oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych