Witamy na nowej stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Witamy na nowej stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj wszelkie potrzebne informacje. Staraliśmy się, by stała się ona cennym źródłem informacji nie tylko dla osób korzystających z pomocy ośrodka, ale również dla wszystkich zainteresowanych naszą działalnością, a także wszelkich instytucji i organizacji, z którymi współpracujemy na co dzień.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 020

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych