W odpowiedzi na liczne zapytania oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa Beneficjentom w sytuacji zagrożenia związanego z panującą pandemią wirusa Covid-19, PFRON zaplanował od 1 stycznia 2021 r. uruchomienie na platformie SOW obsługę pełnego procesu aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Więcej informacji pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/komunikaty/organizatorzy-turnusow-nowymi-uzytkownikami-systemu-sow/index.html