Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informują, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi nieodpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne, rodzinne, zawodowe i socjalne.

Poradnictwo prawne odbywa się w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9 w Limanowej.

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne są prowadzone w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 17:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Wyżej wymieniona pomoc świadczona jest po wcześniejszym ustaleniu terminu osobiście lub telefonicznie pod numerem: 18 3337912.

Poradnictwo pedagogiczne, zawodowe, rodzinne i socjalne odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15.