Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, że trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Termin składania wniosków:
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2023 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?
Adresatami programu są osoby ze stopniem niepełnosprawności (wymagany stopień i dysfunkcja zależne od obszaru programu)

Obszary i zadania programu, które realizowane są w 2023 roku:
Moduł I Programu „Aktywny samorząd” umożliwia osobom z niepełnosprawnością likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Osoba niepełnosprawna w ramach Modułu I może starać się o dofinansowanie do:

 • oprzyrządowania do samochodu (obszar A),
 • prawa jazdy (obszar A),
 • sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem (obszar B),
 • szkolenia komputerowego (obszar B),
 • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),
 • skutera inwalidzkiego (obszar C),
 • oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (obszar C),
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (obszar C),
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego lub skutera inwalidzkiego (obszar C),
 • protezy (co najmniej na III poziomie jakości), (obszar C),
 • utrzymanie sprawności technicznej protezy (co najmniej na III poziomie jakości), (obszar C),
 • kosztów opieki nad osobą zależną (obszar D).

Składanie wniosku:

 • przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) STRONA LOGOWANIA SOW. Wykorzystując darmowy System SOW (pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

Kontakt:

Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 33-37-825. Informacji udziela Joanna Kordeczka. 

Link do strony:

https://pcpr-limanowa.pl/pilotazowy-program-aktywny-samorzad/modul-i-likwidacja-barier-utrudniajacych-aktywizacje-spoleczna-i-zawodowa/

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych