Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Porąbce

informuje, iż prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2021/2022 do realizowanego projektu pn. „ Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Dobra RODZINA.”

Dzieci uczestniczące w Projekcie minimum trzy dni w tygodniu mają możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych. Mają zapewniony dostęp do pomocy edukacyjnych, sprzętu sportowego, placu zabaw i bogatego zestawu gier planszowych oraz wsparcie w nauce. Ponadto uczestnicy mają zagwarantowaną pomoc specjalistyczną, m.in. w formie zajęć logopedycznych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, pedagogicznych, a także arteterapię oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu gminy Dobra, które:

  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do niej,
  • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
  • w rodzinie występuje niepełnosprawność lub długotrwała choroba członka rodziny.

Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny, a uczestnicy mają zapewniony jeden posiłek w trakcie dnia.

Placówka Wsparcia Dziennego w roku szkolnym działa od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 18.00, natomiast w soboty, ferie i wakacje w godz. 9.00 – 14.00

Wszelkie informacje pod nr. tel. 787 085 308 oraz 608 683 227