Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ w wersji papierowej
można składać od 1 kwietnia 2021r.

Bardzo prosimy wypełnione wnioski wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się przed głównym wejściem do budynku GOPS-u.