Starosta Limanowski informuje, że w terminie od 20.09.2021 r. do 08.10.2021 r. w godzinach pracy Starostwa Powiatowego (od 7:30 do 15:30) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt operatu opisowo kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręby ewidencyjne z Gminy Dobra: Chyszówki, Dobra, Gruszowiec, Jurków, Półrzeczki i Wilczyce.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Szczegółowa informacja Starosty w załączonym pliku.

Załącznik:
Informacja_Starosty_Limanowskiego