INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od środy, 22 kwietnia 2020 r., w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszły w życie nowe przepisy regulujące pracę urzędów, zarówno administracji publicznej, jak i samorządowej (Dz. U z 2020 r. poz. 697).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, iż w sprawach niezbędnych,
w sytuacji gdy konieczny jest bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem Ośrodka, osobista wizyta w GOPS, będzie możliwa po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu w godzinach od 7:30 do 14:30. Kontakt telefoniczny: 018 333 00 60 lub +48 798 186 214 lub mailowy: ops@gminadobra.pl.

Mieszkańcy obsługiwani są w wyznaczonym na ten cel punkcie obsługi w danej jednostce.

Kontakt bezpośredni z klientem odbywa się z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa polegających na:

  • zachowaniu min. 2 m dystansu od innych osób,
  • zakryciu nosa i ust,
  • obowiązkowej dezynfekcji rąk lub założenie rękawiczek.

Przypominamy, że większość spraw można załatwić przez Internet nie wychodząc z domu za pośrednictwem portalu ePuap(serwis zewnętrzny)  lub portalu Emp@tia(serwis zewnętrzny). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka lub pod nr tel. 018 333 00 60.

Na budynku GOPS znajduje się „skrzynka podawcza” (skrzynka pocztowa) do której klienci mogą składać dokumenty/wnioski/pisemne oświadczenia.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych