GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca chętne osoby do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania grupy będą odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca w sali konferencyjnej 204 budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej ( ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa) o godzinie 15:30.

Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na 29 stycznia 2020 r.

W razie pytań można skontaktować się z Panią Joanną Kuźniacką pod numerem telefonu: 18 333 79 12.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych