Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający na terenie Gminy Dobra informuję, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzić będzie grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Spotkania odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca, w sali konferencyjnej 204 budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej ( ul. Józefa Marka 9),  o godzinie 15:30.

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia zaplanowano na dzień 27 stycznia 2021r.

W razie pytań można kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie, pod numerem (18) 3337912.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach wszystkie osoby borykające się z problemem przemocy
w rodzinie.