Dzień Otwarty Domów Seniorów

24 lipca obchodzimy II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Z tej okazji Stowarzyszenie Prywatnych Domów Seniora i Opieki organizuje Dzień Otwarty Domów Seniora. Zapraszamy do odwiedzin i wspólnego świętowanie Seniorów z całej Małopolski wraz z rodzinami.

Dzień Otwarty ma przybliżyć ofertę świadczonej opieki i zabiegów dla osób starszych. Chcemy, aby przyjechali do nas sami zainteresowani i osobiście zobaczyli miejsce, w którym mogliby spędzić swoją drugą młodość. Będzie można spotkać się z obecnymi Mieszkańcami domu, opiekunami, medykami i porozmawiać z nimi. Ale przede wszystkim będzie to okazja do wspólnego świętowania Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Listę małopolskich Domów Seniora, które zapraszają do siebie 24 lipca na Dzień Otwarty Domów Seniora można znaleźć na stronie www.prywatnedomy.pl w zakładce aktualności. Każdy małopolski Dom Seniora biorący udział w wydarzeniu przygotował szczególny program. Wśród atrakcji mi.in. rodzinne pikniki, domowy poczęstunek, muzyka na żywo, konkursy, pokazy mody czy warsztaty dla dużych i małych.

Warto wybrać swój Dom Seniora

Ponieważ to podmiot kształtujący przyjazne otoczenie osobom starszym. Pobyt w Domu Seniora nie oznacza odizolowania Seniorów od ich rodzinnego środowiska. Stawiamy na podtrzymywanie rodzinnych relacji. Bardzo zależy nam na aktywnym udziale osób starszych w życiu społecznym uwzględniając przy tym ich potrzeby, prawa, możliwości i ograniczenia. Oprócz standardowej opieki medycznej, zdrowej diety i szerokiej oferty zabiegów rehabilitacyjnych Domy Seniora starają się zagwarantować podopiecznym także rozwój duchowy np. podejmując współpracę z organizacjami religijnymi w szczególności z lokalnymi parafiami. Współpracują także z instytucjami edukacyjnymi, turystycznymi, sportowymi czy medycznymi. Dbają również o integrację z młodszym pokoleniem zapraszając do współpracy szkoły i przedszkola i wspólnie organizując warsztaty.
Dom Seniora, jako pracodawca zawodów medycznych dba o wysoki standard poziomu świadczonej opieki jak i kwalifikacje kadry personelu. Dlatego można śmiało powiedzieć, że Domy Seniora są gwarantem bezpieczeństwa świadczonych usług dla Seniorów.

Zapraszamy do odwiedzin i wspólnego świętowania,
Stowarzyszenie Prywatnych Domów Seniora i Opieki

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych