DODATEK WĘGLOWY

Wnioski o dodatek węglowy przyjmowane są na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 listopada 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r., bezpośrednio w siedzibie GOPS Dobra,
 • tradycyjnie (papierowo) – za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek składany drogą elektroniczną musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jak podpisać podpisem zaufanym dokument zapisany na dysku

 1. Uzupełnij wniosek.
 2. Zapisz wniosek na dysku, np. w formacie pdf, doc.
 3. Wejdź na stronę usługi podpisywania podpisem zaufanym
 4. Kliknij „Wybierz dokument z dysku”.
 5.  Kliknij „Podpisz”.
 6. Zaloguj się do swojego konta na profilu zaufanym.
 7. Wybierz przycisk „Podpisz podpisem zaufanym”.
 8. SMS-em dostaniesz kod, którym potwierdzisz podpisanie pisma.
 9. System automatycznie wygeneruje plik .xml, w którym zawarty będzie twój podpis.
 10. Kliknij „Pobierz”, aby zapisać dokument w swoim komputerze.

Taki plik należy wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – adres skrytki OPSDOBRA

Wniosek o dodatek węglowy – pdf
Wniosek o dodatek węglowy – doc.
Jak wypełnić wniosek

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych