Świadczenia dla rodziny

USTAWA „ZA ŻYCIEM”

2019-07-23T19:08:25+01:00

Informacje podstawowe Jednorazowe świadczenie „za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, w wysokości 4000 zł, przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z  2019 r. poz. [...]

USTAWA „ZA ŻYCIEM”2019-07-23T19:08:25+01:00

DODATEK ENERGETYCZNY

2019-08-01T19:51:48+01:00

Informacje podstawowe DODATEK ENERGETYCZNY Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: złożyć wniosek o dodatek energetyczny, mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ta [...]

DODATEK ENERGETYCZNY2019-08-01T19:51:48+01:00

DODATEK MIESZKANIOWY

2019-08-01T19:51:30+01:00

Informacje podstawowe Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki: posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu [...]

DODATEK MIESZKANIOWY2019-08-01T19:51:30+01:00

KARTA DUŻEJ RODZINY

2019-08-02T13:41:28+01:00

Informacje podstawowe Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, przejazdów kolejowych czy zakupie paliwa na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. [...]

KARTA DUŻEJ RODZINY2019-08-02T13:41:28+01:00

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

2020-03-30T12:42:23+01:00

Procedura postępowania, w sytuacji gdy członek rodziny przebywa lub pracuje poza granicami Polski Osoby, które wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych są chronione za sprawą aktów prawa międzynarodowego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy te zapewniają równe traktowanie każdego obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz dają prawo do opieki [...]

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2020-03-30T12:42:23+01:00

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2020-10-27T13:15:40+01:00

Informacje podstawowe Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 670). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: do ukończenia przez nią 18 roku życia albo do ukończenia 25 roku życia, [...]

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO2020-10-27T13:15:40+01:00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

2020-03-31T13:10:58+01:00

Informacje podstawowe Świadczeniami rodzinnymi są: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe”, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) „Becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia się [...]

ŚWIADCZENIA RODZINNE2020-03-31T13:10:58+01:00

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE: PROGRAM 500+

2020-03-30T12:26:55+01:00

Uwaga Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Załączniki do pobrania Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami można pobrać poniżej, bądź skorzystać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki [...]

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE: PROGRAM 500+2020-03-30T12:26:55+01:00
Przejdź do góry