BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że od miesiąca czerwca 2020 r. oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Dobra (bez względu na sytuację dochodową),
w szczególności dla rodzin: w trudnej sytuacji życiowej, w których występuję przemoc, problem z nadużywaniem alkoholu oraz problemy opiekuńczo – wychowawcze, ale również dla młodzieży i każdej osoby potrzebującej wsparcia.

Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie przez Panią mgr Natalię Chalcarz-Wcisło.

Wsparcie psychologiczne obejmuje m. in.:

– wsparcie dla osób i rodzin przeżywających niepokój, cierpienie, kryzys, konflikty, trudności w codziennym funkcjonowaniu,

– pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i budowaniu dobrych relacji
w rodzinie,

– pomoc w kształtowaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych
i społecznych,

– wsparcie dla osób  przeżywających nadmierne napięcie emocjonalne,

– pomoc w realizowaniu życiowych celów,

Jak uzyskać pomoc?

W miesiącu LISTOPAD 2020 r. poradnictwo psychologiczne będzie realizowane
w dniach 02.11., 16.11., 30.11., w godzinach od 16:00 do 19:00 – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Osoby zainteresowane mogą umówić się na wizytę telefonicznie,
w wyznaczonych dniach i  godzinach – kontakt telefoniczny: +48 798 193 660, lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach pracy Ośrodka.