BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że od miesiąca czerwca 2020 r. oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Dobra (bez względu na sytuację dochodową),
w szczególności dla rodzin: w trudnej sytuacji życiowej, w których występuję przemoc, problem z nadużywaniem alkoholu oraz problemy opiekuńczo – wychowawcze, ale również dla młodzieży i każdej osoby potrzebującej wsparcia.

Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie przez Panią mgr Natalię Chalcarz.

Wsparcie psychologiczne obejmuje m. in.:

– wsparcie dla osób i rodzin przeżywających niepokój, cierpienie, kryzys, konflikty, trudności w codziennym funkcjonowaniu,

– pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i budowaniu dobrych relacji
w rodzinie,

– pomoc w kształtowaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych
i społecznych,

– wsparcie dla osób  przeżywających nadmierne napięcie emocjonalne,

– pomoc w realizowaniu życiowych celów,

Jak uzyskać pomoc?

W miesiącu SIERPNIU 2020 r. poradnictwo psychologiczne będzie realizowane
w dniach 03.08., 10.08., 20.08., 24.08., 31.08., w godzinach od 16:00 do 19:00 – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio we wskazanych dniach
i godzinach lub po wcześniejszym umówieniu terminu – kontakt telefoniczny: +48 798 193 660.