BEZPŁATNE PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że od miesiąca czerwca 2020 r. oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Dobra (bez względu na sytuację dochodową),
w szczególności dla rodzin: w trudnej sytuacji życiowej, w których występuję przemoc, problem z nadużywaniem alkoholu oraz problemy opiekuńczo – wychowawcze, ale również dla młodzieży i każdej osoby potrzebującej wsparcia.

Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie przez Panią mgr Natalię Chalcarz.

Wsparcie psychologiczne obejmuje m. in.:
– wsparcie dla osób i rodzin przeżywających niepokój, cierpienie, kryzys, konflikty, trudności w codziennym funkcjonowaniu,
– pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i budowaniu dobrych relacji w rodzinie,
– pomoc w kształtowaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i społecznych,
– wsparcie dla osób  przeżywających nadmierne napięcie emocjonalne,
– pomoc w realizowaniu życiowych celów,

Jak uzyskać pomoc?

W miesiącu LIPCU 2020 r. poradnictwo psychologiczne będzie realizowane
w dniach 6.07, 16.07, 20.07, 30.07, w godzinach od 16:00 do 19:00 – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio we wskazanych dniach
i godzinach lub po wcześniejszym umówieniu terminu – kontakt telefoniczny: +48 798 193 660.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych