BEZPŁATNE PORADNICTWO GRUPOWE  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRA

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że dnia 06.10.2020 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej odbędzie się bezpłatne poradnictwo grupowe w zakresie  pomocy osobom niepełnosprawnym oraz zależnym dla wszystkich mieszkańców Gminy Dobra.

Poradnictwo  realizowane będzie przez Panią mgr Sylwię Piżuch.

Program spotkania:

– niepełnosprawność i osoba zależna,

– usługi opiekuńcze,

– specjalistyczne usługi opiekuńcze,

– inne świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i zależnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

– panel dyskusyjny.