BEZPŁATNE PORADNICTWO GRUPOWE  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRA

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że dnia 05.10.2020 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej odbędzie się bezpłatne poradnictwo grupowe w zakresie uzależnienia od alkoholu, leczenia i pomocy w związku z tym problemem dla wszystkich mieszkańców Gminy Dobra.

Poradnictwo  realizowane będzie przez Panią Renatę Czyrnek wraz z zaproszonym gościem.

Program spotkania:

– uzależnienia od alkoholu,

– leczenie odwykowe,

– zadania realizowane przez Gminę Dobra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

– pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym wynikająca z ustawy o pomocy społecznej,

– panel dyskusyjny.