Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w związku z realizacją Projektu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przypomina, że do
15 lutego 2024 można jeszcze  składać wnioski. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby GOPS Dobra.